• Harmen ter Welle (partner)
  • Oscar Ros
  • Ingrid Castricum
  • Bas Geerdink
  • Robert van der Valk
  • Millicent Willems
  • Dirk Pekelharing
  • Rens van Liere
  • Sander van Rijn

Ingrid Castricum

Ingrid is analytisch sterk, resultaatgericht en realiseert strategische en culturele veranderingen door een transparante en overtuigende benadering en communicatie. Ze heeft een heldere visie en doel en levert wat ze belooft.

Ervaring

Ingrid (1971) heeft na haar opleiding tot radiodiagnostisch laborant en enkele jaren werkervaring een hoger managementstudie afgerond en is in 1997 begonnen als business unit manager binnen de farmaceutische industrie. Vanaf 2005 is zij zelfstandig interim manager en heeft ze diverse opdrachten succesvol afgerond, veelal binnen de gezondheidszorg, vaak commercieel of op het snijvlak tussen commercie en techniek. Haar voorkeur gaat uit naar senior MT functies in organisaties die voor een forse strategische of resultaatsdoelstelling staan en waarbij het strategisch advies onderdeel uitmaakt van de opdracht. Ingrid heeft o.a. opdrachten vervuld bij Brocacef, IZZ, Covidien, MSD en Multizorg VRZ.

Specialisatie

Ingrid heeft zich gespecialiseerd in strategische veranderprocessen en het operationaliseren van de gekozen strategie door het aanpassen van de organisatie qua structuur, personele bezetting, processen, beleid en als resultant een cultuurverandering. Het betreft dan bijvoorbeeld het veranderen van een intern gerichte organisatie die gericht is op uitvoering naar een extern (klant)gerichte organisatie die zich kan aanpassen op de veranderende markt/klant en dientengevolge haar eigen bestaansrecht creeërt. Ingrid heeft ervaring met serieuze reorganisaties en heeft dientengevolge veel kennis van en ervaring met organisatieinrichting, de HRM aspecten van bedrijfsvoering en medezeggenschap. Zij doet dit op senior MT of directieniveau met een duidelijk mandaat en vooraf overeengekomen doel.

Download Formulier

Vul hier éénmalig uw gegevens in om documenten van onze website te kunnen downloaden.

×