• Harmen ter Welle (partner)
 • Oscar Ros
 • Ingrid Castricum
 • Bas Geerdink
 • Robert van der Valk
 • Millicent Willems
 • Dirk Pekelharing
 • Rens van Liere
 • Sander van Rijn

Millicent Willems

Millicent heeft ruime zorginkoopervaring en weet daarmee verbinding te maken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Ze is ambitieus en gedreven. Verder is ze analytisch sterk, kan goed structureren en beschikt over een hands-on mentaliteit.

Ervaring

Millicent (1968) studeerde Beleid & Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit. Daarna is zij gaan werken bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea. Binnen haar ruime loopbaan bij Achmea heeft zij diverse functies vervuld op het gebied van zorginkoop (m.n. eerstelijnszorg): data-analist, beleidsadviseur en zorginkoper. Ook vervulde zij meerdere managementfuncties bij Achmea.

Vanaf 2009 is Millicent zich als zelfstandige gaan richten op advies en projectmanagement. Zij deed onder meer opdrachten voor beroepsvereniging KNOV, branche-organisatie Actiz, LUMC, Diaconessenhuis, Kraamzorg De Waarden, Promens Care, zorgverzekeraar ENO en Multizorg VRZ.

Specialisatie

Millicent heeft zich gespecialiseerd in advisering met betrekking tot innovaties in de zorg waarbij de verbinding met de zorgverzekeraar gewenst dan wel noodzakelijk is. In het verlengde daarvan wordt zij vaak gevraagd om de implementatie te organiseren vanuit de rol van projectmanager. Haar aandachtsgebieden:

 • Ketenzorg (m.n. geboortezorg)
 • Zorginkoop eerstelijnszorg
 • Bekostigingsvraagstukken (o.m. integrale bekostiging)
 • Implementaties (projectmanagement)
 • Materiële controle
 • Opstellen business cases
 • E-Health.
Download Formulier

Vul hier éénmalig uw gegevens in om documenten van onze website te kunnen downloaden.

×