In een samenwerking tussen Parkinson neurologen, – verpleegkundigen en de Parkinson Vereniging is een zorgpad voor vergevorderde Parkinson ontwikkeld: NIGRA Regionale Zorgaanpak Geavanceerde Parkinson. TW&A was verantwoordelijk voor de projectuitvoering.

De zorgaanpak is gericht op een tijdige en optimale behandeling met geavanceerde therapieën: diepe hersenstimulatie of een pomptherapie (Duodopa of ApoGo). Hiermee is in een pilotonderzoek ervaring opgedaan in de Brabantse, Utrechts en Leids-Haagse regio en bij 33 patiënten in het Bravis ziekenhuis, Alrijne ziekenhuis en St. Antonius ziekenhuis.  “Overall heeft dit zorgpad er toe geleid dat bij 70% van de 33 geïncludeerde patiënten er een wijziging in de behandeling werd voorgesteld, hetgeen anders niet zou zijn gebeurd. Hierbij ging het bij 18% van deze 33 patiënten om een keuze voor een geavanceerde therapie.”

NIGRA bevat een manier om gevorderde parkinson patiënten te identificeren die baat zouden kunnen hebben bij zo’n geavanceerde therapie. Patiënten worden geselecteerd voor het zorgpad als ze tenminste 5 jaar Parkinson hebben en tenminste 5 x per dag tabletten innemen. Arts en patiënt komen tot een afgewogen therapiekeuze na een medische beoordeling aan de hand van een checklist, casuistiekbespreking met Parkinson experts in de regio en shared decision met behulp van de patiëntenbrochure ‘Geavanceerde therapieën bij de ziekte van Parkinson’. 

NIGRA biedt tevens handvatten voor samenwerking bij de instelling op een pomptherapie in de regio.De eerste ervaringen hiermee worden opgedaan in Groningen, West-Brabant en Utrecht in de vorm van samenwerking tussen ziekenhuizen en een revalidatie-afdeling van een verpleeghuis. De instelling kan zo plaatsvinden in een patiëntvriendelijke setting en worden ingebed in een revalidatie-programma. Zo krijgt de patiënt na instelling op de pomptherapie tevens op zijn of haar situatie toegesneden paramedische zorg. 

Er kan nu ervaring worden opgedaan met NIGRA in andere ziekenhuizen, waarbij samenwerking in de regio een belangrijk onderdeel is van NIGRA. Er zijn plannen voor een wetenschappelijke validatie van NIGRA.

De resultaten zijn vastgelegd in een rapport. Daarnaast zijn er een draaiboek, een toelichting en de instrumenten die in de praktijk kunnen worden gebruikt. Deze documenten kunnen hiernaast worden gedownload.

Download Formulier

Vul hier éénmalig uw gegevens in om documenten van onze website te kunnen downloaden.

×