Specialisatie

Zorgconcepten: realiseren van innovatieve zorg- en bekostigingsconcepten in de ziekenhuiszorg, veelal rondom medicatietherapie.

Market Access: tot stand brengen van doorbraak in complexe market access. Aanspraak en bekostiging van nieuwe (dure) geneesmiddelen door veldafspraken tussen verzekeraars, beroepsverenigingen, ziekenhuizen en farmaceutische bedrijven.

Commerciele strategie: innovatieve prijsstrategie, hospital account management & mid- and late stage life cycle management voor farma en medtech.

Zorgverzekeringen: (her)positionering zorgverzekeringslabels en commerciele campagnes.

Zorginkoop: zorginkoopstrategie en -realisatie voor zorgverzekeraars, inclusief ondersteuning bij onderhandelingen.

Health care dashboards: kengetallen, procesindicatoren en outcome-data om te sturen naar een goede inzet van zorg en geneesmiddelen in de zorg.

Organisatie & governance: herstructurering, in-/outsourcing, fusie/overname/verkoop & governance in de gezondheidszorg.

Specialismen: TW&A heeft ruime ervaring in uiteenlopende specialismen, waaronder: reumatologie, gastro-enterologie, hematologie, neurologie, oogheelkunde, dermatologie.

Interimmanagement

Interimmanagementopdrachten kenmerken zich door het tijdelijk vervullen van een lijnmanagement- of expertfunctie in de organisatie van de opdrachtgever. Dit kan gebeuren om een door ziekte of personeelsverloop ontstane lacune op te vullen of om een tijdelijke functie in te vullen. Voorbeelden: Achmea, PNO Ziektekosten, MSD, Pfizer, IZZ Zorgverzekeringen, Multizorg VRZ.

Sr. Transaction manager a.i.

PNO Ziektekostenverzekering

Lid MT IZZ Zorgverzekeringen a.i.

VGZ / IZZ Zorgverzekeringen

Toon voorbeelden


Breakthrough management

Ter Welle & Associés is gespecialiseerd in programmamanagement, waarbij advies en realisatie hand in hand gaan. Na de analyse worden een oplossing en een realisatieplan voorgesteld en vindt besluitvorming plaats. Vervolgens begeleiden we de implementatie. Vaak maakt een pilot-test onderdeel uit van het programma. De professionals van TW&A maken vaak onderdeel uit van de projectorganisatie, maar kunnen ook ‘in de lijn’ als interimmanager fungeren. Voorbeelden: Pfizer, Novartis, Farminform.

Toon voorbeelden


Advies

Ter Welle & Associés heeft een sterke achtergrond in strategisch en tactisch advieswerk bij gerenommeerde consultingfirma’s als KPMG en Boer & Croon. Deze opdrachten richten zich op het geven van advies over vaak complexe vraagstukken op het terrein van bestuur en organisatie, sales en marketing, outsourcing, financiële prestaties, zorginkoop etc.

IBO-onderzoek Concentratie en samenwerking in de gezondheidszorg

Ministerie van Algemene zaken ism Ministerie van Financien, Ministerie van VWS, Ministerie EZ

Ontwikkeling Medicijnwijzer.nl

patientenorganisatie in de GGZ

Toon voorbeelden


Download Formulier

Vul hier éénmalig uw gegevens in om documenten van onze website te kunnen downloaden.

×