Zorgaanbieders

Ter Welle & Associés werkt met zorgaanbieders in de eerste en tweede lijn, in cure en care. Daaarbij gaat het zowel om individuele organisaties als om het samenspel tussen ketenpartners of... Lees meer

Overheid

De zorg opereert in een sterk gereguleerde omgeving. Ter Welle & Associés kent de regelgeving en de spelers, door de vele adviesopdrachten die we voor verschillende partijen hebben uitgevoerd. Opdrachtgevers Ministerie... Lees meer

Farma & Life Sciences

Onze opdrachtgevers in de farma & lifesciencebranche zijn (bio)farmaceutische ondernemingen, groothandels en apotheekketens, en med-techbedrijven. Daarnaast ondersteunen we beleidsinstanties... Lees meer

Belangenbehartiging

Bij complexe vraagstukken in de zorg komen vele, vaak uiteenlopende belangen bij elkaar. Ter Welle & Associés ondersteunt individuele belangenorganisaties, maar brengt ze ook om de tafel om... Lees meer

Zorgverzekeraars

Ter Welle & Associés heeft bijgedragen aan het totstandkomen van de Zorgverzekeringswet en ondersteunt bij het optimaliseren van zorginkoop, het versterken van commerciële positionering en... Lees meer

Voorbeelden van ons werk en onze opdrachtgevers

Senior counselor verkenning veldafspraken aanspraak & bekostiging dure geneesmiddelen | Pfizer & Novartis | October 2013 – May 2014 (8 months)

Ontwikkelen van aanpak en commitment voor een decentraal georganiseerde aanspraak & bekostiging specialistische geneesmiddelen i.s.m. beroepsvereningingen,

Voorbeelden van ons werk en onze opdrachtgevers

Procesbegeleider veldafspraken aanspraak & bekostiging Imnovid | Celgene | May 2014 – Present (8 months)

Procesbegeleider en adviseur van het Ronde Tafel Overleg Imnovid: HOVON, Celgene, Achmea, Menzis, Multizorg VRZ, CZ, VGZ en ziekenhuizen. Doel is het verkennen

Voorbeelden van ons werk en onze opdrachtgevers

Ext. project director advanced parkinson breakthrough | AbbVie | June 2014 – Present (7 months)

Development and pilot testing of a regional care concept for advanced parkinson patients in cooperation with hospitals and nursing homes. Ambition: reducing

Voorbeelden van ons werk en onze opdrachtgevers

Program-management repositioning Lucentis | Novartis Farma | 2011-2012

– herpositionering Lucentis  (30 mio) als gevolg van opname concurrerend Avastin als eerste keuze in richtlijn

Voorbeelden van ons werk en onze opdrachtgevers

Economische impact zorginkoop a.g.v. marktwerking | ONVZ |

Advies, cases & bekostiging, zorginkoop aan zet, zorgverzekeraars

Voorbeelden van ons werk en onze opdrachtgevers

Business case inkoop farmaceutische zorg | Multizorg |

Business development, cases & bekostiging, zorginkoop aan zet, zorgverzekeraars, farma & life sciences

Voorbeelden van ons werk en onze opdrachtgevers

Uitbreiding samenwerkingsverband zorginkoop met VRZ verzekeraars | Multizorg VRZ |

Samenwerking & synergie  realiseren, zorginkoop aan zet, zorgverzekeraars

Voorbeelden van ons werk en onze opdrachtgevers

Business case fusie algemene verzekeraar – zorgverzekeraar | Goudse/Trias |

Samenwerking & synergie realiseren, zorgverzekeraars

Voorbeelden van ons werk en onze opdrachtgevers

Strategieverkenning apotheekketen | Lloyds |

Strategie & governance, zorgaanbieders

Voorbeelden van ons werk en onze opdrachtgevers

Visie op multisourcing | OPG |

Strategie & governance, zorgaanbieders

Voorbeelden van ons werk en onze opdrachtgevers

Ondersteuning Engels venture capital fonds bij investeringsopties in Nederland | Medicsight |

Business development, cases & bekostiging, zorgaanbieders

Voorbeelden van ons werk en onze opdrachtgevers

Strategische scenario-analyse en assesment vijfjarenplan | RvB/RvT Parnassia |

Strategie & governance, zorgaanbieders

Voorbeelden van ons werk en onze opdrachtgevers

Strategische herorientatie toekomst | Slotervaart Ziekenhuis |

Samenwerking & synergie  realiseren, zorgaanbieders

Voorbeelden van ons werk en onze opdrachtgevers

Meetlat voor de zorgverzekeraars en gezondheidszorg | Consumentenbond |

Belangenbehartiging

Voorbeelden van ons werk en onze opdrachtgevers

Ontwikkeling Medicijnwijzer.nl | patientenorganisatie in de GGZ |

Belangenbehartiging, patiënten

Voorbeelden van ons werk en onze opdrachtgevers

Haalbaarheid bundeling juridische support patientenorganisaties | CG Raad |

Belangenbehartiging, patienten

Voorbeelden van ons werk en onze opdrachtgevers

Position paper corporate governance in de zorg | NVZ, Actiz, VGN, GGZ Nederland |

Strategie & governance, belangenbehartiging, zorgaanbieders

Voorbeelden van ons werk en onze opdrachtgevers

Strategie, tactiek en systematiek introductie vrije prijzen fysiotherapie | KNGF |

Overtuigende sectorlobby, belangenbehartiging, zorgaanbieders

Voorbeelden van ons werk en onze opdrachtgevers

Visie en lobby-aanpak voor vrijgevestigde psychiaters | NVVP |

Overtuigende sectorlobby, belangenbehartiging, zorgaanbieders

Voorbeelden van ons werk en onze opdrachtgevers

Strategie introductie DBC-bekostiging in de GGZ | GGZ Nederland |

Overtuigende sectorlobby, belangenbehartiging, zorgaanbieders

Voorbeelden van ons werk en onze opdrachtgevers

Contra-expertise BCG-rapport bonussen / kortingen farmacie | KNMP |

Overtuigende sectorlobby, belangenbehartiging, pharma & life sciences

Voorbeelden van ons werk en onze opdrachtgevers

Organiseren van inkoopmacht van chronisch zieken | ZonMw |

Verantwoorde liberalisatie in de zorg, samenwerking & synergie  realiseren, business development, cases & bekostiging, zorginkoop aan zet, overheid,

Voorbeelden van ons werk en onze opdrachtgevers

Analyse van mogelijkheden voor marktwerking in 7 paramedische beroepen | VWS |

Analyse van mogelijkheden voor marktwerking in 7 paramedische beroepen: fysiotherapie, tandheelkunde, logopedie, ergotherapie, verloskunde, kraamzorg,

Voorbeelden van ons werk en onze opdrachtgevers

Effecten van schaalvergroting in de GGZ | CVZ |

Verantwoorde liberalisatie in de zorg, samenwerking & synergie  realiseren, overheid, zorgaanbieders

Voorbeelden van ons werk en onze opdrachtgevers

IBO-onderzoek Concentratie en samenwerking in de gezondheidszorg | Ministerie van Algemene zaken ism Ministerie van Financien, Ministerie van VWS, Ministerie EZ |

Verantwoorde liberalisatie in de zorg, samenwerking & synergie  realiseren, overheid

Voorbeelden van ons werk en onze opdrachtgevers

Advisering versterking positie Pico (complexe wondzorg / negatieve druktherapie) | Smith&Nephew | 2013

Advice on an effective commercial approach for new line of products in complex wound therapy, verantwoorde liberalisatie in de zorg, overtuigende sectorlobby,

Voorbeelden van ons werk en onze opdrachtgevers

Lid MT IZZ Zorgverzekeringen a.i. | VGZ / IZZ Zorgverzekeringen | 2006 - 2007

Strategie, ontvlechting front-office UVIT, inrichten nieuwe organisatie, realisatie verzekerdengroei, lancering nieuwe dienstverlening, commerciële prestaties

Voorbeelden van ons werk en onze opdrachtgevers

Lid MT ACHMEA Zorginkoop a.i. | Achmea | 2008

Inkoopplan 1e lijn 2009/10, reorganisatie, herschikking MT bezetting, samenwerking & synergie realiseren, business development, cases &

Voorbeelden van ons werk en onze opdrachtgevers

Directeur Business Development TNF Care a.i. | MSD Nederland B.V. | 2010 – 2011

pay-for-performance Remicade (100 mio) incl. ontwikkeling infusie scorecard, pilots Atruim en RdGG en uitrol naar 25 ziekenhuizen.

Voorbeelden van ons werk en onze opdrachtgevers

Project lead Novartis Pharma | Novartis Pharma | 2011 - 2012

crisismanagement Lucentis (30 mio). Developing strategic plan for Lucentis (eye-care) and support Novartis in execution

Voorbeelden van ons werk en onze opdrachtgevers

Programma-management aanspraak & bekostiging specialistische geneesmiddelenen | Novartis & Pfizer |

Sector Pharma & Life sciences

Voorbeelden van ons werk en onze opdrachtgevers

Programma-management uitbreiding intra- en extramurale dienstverlening | Farminform | 2012 - onderhanden

Pharma & life sciences, overtuigende sector lobby

Voorbeelden van ons werk en onze opdrachtgevers

Programma-mangement commercial breakthrough Specialty Care / Global pilot ESAT | Pfizer | 2012 - 2013

commercial breakthrough project innovative pricing Enbrel (160 mio)

Voorbeelden van ons werk en onze opdrachtgevers

Businessplan organisatie landelijke beoordeling verstrekking dure geneesmiddelen | CVZ |

Opzetten van organisatie die voor verzekeraars de beoordeling van het verstrekken en vergoeden van dure geneesmiddelen beoordeelt.

Download Formulier

Vul hier éénmalig uw gegevens in om documenten van onze website te kunnen downloaden.

×