Zorg zoals je die zelf zou willen genieten

Gezondheidszorg gaat over je eigen leven en gezondheid, en natuurlijk die van je gezin. Het is het kostbaarste wat je hebt. We geven er niet voor niets ongeveer twintig procent van ons inkomen aan uit. Onze gezondheidszorg is van een hoogstaand niveau, maar toch kan de zorg ondanks alle inzet en goede bedoelingen op vele fronten nog zoveel beter, betaalbaarder en vernieuwender. Hoe komt dat?

Ter Welle & Associés heeft de ambitie om zorg te helpen organiseren zoals we die zelf zouden willen genieten. Wij geloven dat vooruitgang in de gezondheidszorg kan worden bereikt door bestaande patronen te doorbreken – patronen waarvan we vaak al niet meer weten hoe deze zijn ontstaan. Waar nodig moeten het spel en de regels ter discussie worden gesteld, en worden aangepast of zelfs fundamenteel veranderd. Daarbij moeten we hoge eisen durven stellen, dingen anders durven doen. Geen verandering om de verandering, maar omdat patiënten en zorgverleners het beste verdienen.

Patronen doorbreken

Vernieuwing vereist inzicht in waar de schoen wringt, maar ook verbeelding, doorzettingsvermogen en kunnen omgaan met weerstanden. We zijn ervan overtuigd dat dit kan, met gepassioneerde mensen die ideeën weten te realiseren. Ter Welle & Associés heeft deze passie en wil graag met organisaties en mensen werken die ook gedreven zijn om zulke doorbraken te realiseren. Wij richten ons daarbij op zorgaanbieders, farma- en lifesciencebedrijven en zorgverzekeraars – zowel op de individuele spelers als de zorgketen als geheel. Het versterken van de positie en prestaties van individuele organisaties is vaak het vertrekpunt. We zijn ervan overtuigd dat resultaten bij uitstek kunnen worden geboekt door samenwerking tussen de schakels in de zorgketen. Het aanwezige potentieel wordt onvoldoende benut, als gevolg van de ‘muren’ tussen de verschillende partijen, die weer deels worden beïnvloed door de beeldvorming over en weer. Oftewel er zit ‘teveel roest op de ketting’. Ter Welle & Associés kent alle partijen van binnenuit en heeft aangetoond bruggen te kunnen slaan en gezamenlijke resultaten te kunnen boeken.

Download Formulier

Vul hier éénmalig uw gegevens in om documenten van onze website te kunnen downloaden.

×