• Harmen ter Welle (partner)

Harmen ter Welle (partner)

Harmen (partner) is doortastend, visionair en gericht op resultaat. Hij heeft een sterk gevoel voor draagvlak en oog voor belangen en verhoudingen. Hij koppelt conceptuele denkkracht aan praktische realisatie.

Ervaring

Harmen (1969) studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit Maastricht en begon zijn loopbaan als lobbyist bij het Verbond van Verzekeraars, sector Zorgverzekeringen. In 1995 trad hij in dienst bij KPMG, waar hij in 2002 directeur werd van het Bureau voor Economische Argumentatie en van KPMG Gezondheidszorg. Daar was hij medeverantwoordelijk voor 200 adviseurs. In 2005 richtte hij Ter Welle & Associés op om strategierealisatieopdrachten te doen op het snijvlak van advies en (interim)management in de gezondheidszorg. Aanvankelijk deed hij dat in samenwerking met Boer & Croon, maar al snel volledig onafhankelijk. Sindsdien heeft hij programma- en interimmanagementrollen vervuld bij onder andere Achmea, MSD, Pfizer, Novartis, Multizorg VRZ, VGZ / IZZ en PNO Ziektekosten.

Specialisatie

Harmen heeft zich gespecialiseerd in het versterken van zowel de positie van zorgverzekeraars, farma- en lifesciencebedrijven en zorgaanbieders als hun onderlinge samenwerking. Zijn aandachtsgebieden zijn:

  • innovatieve zorgconcepten, new business development en roll-out;
  • het verbeteren van de commerciële prestaties van producten en diensten;
  • market access en innovatieve prijsarrangementen tussen leveranciers en zorgaanbieders;
  • zorginkoop en -bekostiging;
  • zorg-prestatiemeting & farmaceutische stuurinformatie;
  • strategische positionering: fusies en overnames, strategische allianties en in- en outsourcing;
  • het herijken van governance en organisatorische inrichting.
Download Formulier

Vul hier éénmalig uw gegevens in om documenten van onze website te kunnen downloaden.

×